Om Oss

Christer André er en motivator, artist og kunstner som kjemper kamper. For å synliggjøre viktigheten av brukerperspektivet når det kommer til kjønnsidentitet og psykisk helseplager fortalt i førsteperson.

Unik by Christer André lagde foredraget og performance kunsten, for å bruke sin mulighet til å være en stemme for dem som ikke kan. Men også for å være stemmen som Christer André selv skulle ønske hen hadde under sin oppvekst.

Er du interessert i mer informasjon om oss? Send oss en mail til post@christerandre.com